Szakmai gyakorlat

A mechatronikai mérnök BSc és MSc hallgatók tanulmányaik során szakmai gyakorlatot kötelesek elvégezni. A 6 hetes (BSc) és 4 hetes (MSc) gyakorlatot  egy vállalatnál (kivételes egyéni esetekben a tanszéken) munkával kell eltölteni, amely a mechatronika szak képzési céljának megfelel, az oktatott tantárgyakhoz kapcsolódik.

A gyakorlat során a hallgatónak meg kell ismerkednie a vállalat működésével, főbb folyamataival, a szervezeti felépítéssel, a szervezeti kultúrájával, valamint az alábbi témakörök közül egy konkrét területen az időkeretnek megfelelő feladatot el kell látnia:

 • épületek intelligens automatizálásának kialakítása, karbantartása, épületfelügyeleti rendszerekkel kapcsolatos a vállalat által ehhez kapcsolódóan meghatározott bármilyen feladat elvégzése;
 • intelligens (mechanikát, elektronikát és működtető szoftvert magába foglaló) gépek automata gépek, robotok, manipulátorok tervezésében, kivitelezésében, telepítésében, karbantartásában, állapotfelmérésében, programozásában történő közreműködés, és a vállalat által ehhez kapcsolódóan meghatározott bármilyen feladat elvégzése;
 • logikai vezérlők (PLC), mikrovezérlők (PIC), programozható automatizálási vezérlők (PAC) rendszerbe integrálása, programozása bármilyen konkrét vezérlési feladatok ellátására, és a vállalat által ehhez kapcsolódóan meghatározott bármilyen feladat elvégzése;
 • bármilyen ipari mérőrendszerek kialakítása fejlesztése intelligens elemek felhasználásával, és a vállalat által ehhez kapcsolódóan meghatározott bármilyen feladat elvégzése;
 • bármilyen automatizálási feladat megoldása, és a vállalat által ehhez kapcsolódóan meghatározott bármilyen feladat elvégzése;
 • bármilyen érzékelőkkel és beavatkozókkal kapcsolatos fejlesztői, karbantartói feladat pneumatikus, hidraulikus és/vagy elektromos rendszerben és a vállalat által ehhez kapcsolódóan meghatározott bármilyen feladat elvégzése.

BSc hallgatók esetében a szakmai gyakorlat időtartama 6 hét, akár több részletben is teljesíthető, de a gyakorlatot minimum 130 kredit elérése után lehet elvégezni (a mintatanterv szerinti 6. félévben vehető fel). 

MSc hallgatók esetében a szakmai gyakorlat időtartama 4 hét (a mintatanterv szerinti 3. félévben vehető fel). 

A gyakorlat szakmai irányítását Nagy István tanszéki mérnök végzi. A tanszék minden évben megkeresi vállalati partnereit összegyűjtve a nyári gyakorlati helyeket. A tanszék elsősorban ezeket a garantáltan magas színvonalú és mindenben megfelelő nyári gyakorlati helyeket részesíti előnyben, de a hallgatónak lehetősége van önállóan is elhelyezkedni nyári gyakorlatra. A nyári gyakorlatra történő elhelyezkedés minden hallgatónak a saját feladata és felelőssége. A tanszék az egyénileg elhelyezkedő hallgatók esetében fenntartja a jogot, hogy az előzetes tájékozódás után a gyakorlati helyet még a gyakorlat megkezdése előtt elutasítsa, mert nem felel meg a mechatronikai mérnök képzés céljainak. A tanszék egy levélben igazolást ad arról a hallgatónak, hogy kötelező szakmai gyakorlatról van szó. Külföldi gyakorlatot részben vagy egészben (a gyakorlat helyszínétől és jellegétől függően) - egyéni elbírálás alapján elfogadható. A gyakorlatról való igazolatlan hiányzás, vagy a gyakorlati idő 30% -nál hosszabb igazolt hiányzás esetén a gyakorlatot nem fogadjuk el!  A hiányzást a tanszék a helyszínen is ellenőrizheti. A gyakorlatot akkor tekintjük igazoltnak, ha a hallgató a mellékelt „Igazolólapon” a munkahelyi vezető aláírásával és pecsétjével igazoltatja az eltöltött időt (rávezetve a hiányzásokat) és az elvégzett munkát, valamint beadta a gyakorlatról készített beszámolót és a kijelölt konzulense által elfogadásra került.

A szakmai gyakorlat elvégzése a záróvizsgára bocsátás feltétele.

A hallgatók teendői a gyakorlattal kapcsolatban:

 • Az Együttműködési megállapodást 4 példányban a szakmai gyakorlat elkezdése előtt, a céggel történt megegyezés után kitöltve és aláírva Tóth Nórának kell leadni ( ) vagy postán megküldeni az alábbi postacímünkre: Debreceni Egyetem Műszaki Kar, Mechatronika Tanszék 4028 Debrecen, ótemető u. 2-4., I.em., 120. iroda.
 • Fontos tudni, hogy a mostani szabályozás szerint csak a 6 hetes nyári gyakorlatokra kötelező ezt a szerződést elkészíteni, ennél is csak akkor ha egyben tölti a hallgató a 6 hetet. Azaz ha valaki 3+3 hétben tölti a gyakorlatát, akkor nem kell Együttműködési megállapodást kötnie.
 • A pontosan kitöltött és aláírt  Adatlapot és Fogadónyilatkozatot június 30-ig kell elküldeni postán vagy emailben Tóth Nórának. Amennyiben a hallgató nem kap külön értesítést, úgy az adatlapon feltüntetett munkahely elfogadottnak tekinthető, a tanszéki konzulenseket a gyakorlat helyének elfogadásával egy időben jelöljük ki.
 • A munkáltató által kitöltött, aláírt és lepecsételt Igazolólapot szeptember 15-ig a hallgatók kötelesek Nagy István tanár úrnak eljuttatni. (Igazolni az egyetemen, illetve az egyetem szervezésében végzett külföldi munkát is kell, a felelős oktató aláírásával!)
 • A hallgatóknak a gyakorlatról beszámolót kell készíteni, melyet szeptember 15-ig kötelesek az E-learningben feltölteni. 
 • Azok a hallgatók, akik a nyári szakmai gyakorlatukat a Mechatronikai Tanszéken töltik, kötelező Jelenléti ívet vezetniük. Minden gyakorlattal töltött nap végén, a portással kell leigazolni a távozás időpontját.

  Beszámoló

  Formai követelmények:

  • Arial betűtípus
  • 11-es betűméret
  • Szimpla sortávolság
  • Hivatkozások: ISO 690
  • A szakmai vezetőnek alá kell írnia a beszámoló első oldalát

  Hasonlóság vizsgálat:

  Tartalmi követelmények:

  • 1. Feladat összefoglalása - 1 oldal
  • 1.1. Cégnél teljesített gyakorlat esetében: Munkaköri leírás (amelyben bizonyítja a hallgató, hogy a mechatronika szakmához köthető munkát végzett)
  • 1.2. Tanszéken teljesített gyakorlat esetében: konzulennsel egyeztetve, 4 pontban megfogalmazva:
  • 1.2.1. Irodalom/technológia kutatás
  • 1.2.2. Feladat meghatározás a kutatás alapján
  • 1.2.3. Saját mérő rendszer építésének dokumentálása
  • 1.2.4. Mérési eredmények és a feladat elérésének ellenőrzése, validáció
  • 2. Konkrét feladatleírás, a végzett feladatok, eredmények összefoglalása –  1 oldal
  • 3. Az elvégzett munka részletes leírása – 15 oldal

  Feltöltendő fájlok: név_neptun kód

  • Turnitin report (PDF)
  • Beszámoló (WORD)
  • Beszámoló (PDF)

  A beszámolót Nagy István értékeli (megfelelt – nem felelt meg). Ha nem megfelelő, akkor javításra – újabb határidő kijelölésével – visszaadhatja a hallgatónak.

  Bármely határidő elmulasztása esetén (a szabályzatban előírt) késedelmes hivatalos adatszolgáltatási díjat kell fizetni.  

   

  Az elmúlt években a hallgatók számos cégnél töltötték szakmai gyakorlatukat. Az együttműködési megállapodások két típusát különböztetjük meg:

    

   Frissítés dátuma: 2020.09.04.


   Tisztelt Felhasználó!

    

   A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

   A tájékoztatót megismertem.