Kutatások

RADAR szakirány

Kihívások és LEHETŐSÉGEK Mechatronikai RADAR MÉRNÖKÖKNEK

Járásfelismerés fejlesztése Ni LabVIEW környezetben.

A kutatómunka célja, hogy egy biometrikus azonosító rendszert fejlesszünk ki, amely az ember egyedi járását detektálja. A fejlesztés több kamerás rendszert foglal magába, melyek képét NI LabVIEW fejlesztő környezetben dolgozzunk fel, és értékelünk ki.

Emberi robotkéz fejlesztése

A kutatómunka célja, hogy egy anatómiailag alátámasztott emberi robotkezet fejlesszünk ki, amely nyomásérzékelő és hőmérsékletérzékelő szenzorokkal is el van látva. A projekt hosszútávú célja, hogy neurális hálózattal vezérlehető robotkezet fejlesszünk, amely ortopédiai célokra is alkalmazható.

Modell közúti jármű adaptív tempomatának fejlesztése

A kutatómunka célja, hogy adaptív tempomatot fejlesszünk, melyet egy modell gépjárműbe építve tesztelünk különféle pályaszakaszokon. Az adaptív tempomat rendszer távolságfigyeléssel, vészhelyzeti megállító rendszerrel is el van látva.

Orvosdiagnosztikai eszközök fejlesztése Ni LabVIEW fejlesztőkörnyezetben

A kutatómunka célja, hogy egy oktatást segítő orvosdiagnosztikai rendszert fejlesszünk ki, amely az Iworx, NI-ELVIS Compatible Human Physiology szenzorcsomagját használja fel. A fejlesztés során több szenzor egyidejű alkalmazásából különféle emberi állapotokat/betegségeket lehet előre jelezni.

Gépjármű diagnosztikai rendszer fejlesztése

A kutatás célja, hogy egy saját fejlesztésű gépjármű diagnosztikai rendszert fejlesszünk, amely valós időben OBD diagnosztikai csatlakozón olvassa a gépjármű adatait. A rendszer tartalmaz továbbá saját fejlesztésű GPS helymeghatározó rendszert és egy audio-vizuális rögzítőt. A diagnosztikai rendszer NI cRIO rendszerrel működik és LabVIEW fejlesztőkörnyezetben fejlesztettük.

Festo MPS állomás fejlesztése

A kutatás célja, a Festo MPS állomás moduljainak összeszerelése egy saját elgondolású munkafolyamattá, valamint a PLC program megírása a gyártósori modellre. Az egyik panelon egy robotkar is szerepel, aminek a vezérlését a robotvezérlő egység és a PLC közreműködése valósítja meg. Az MPS állomás demonstrációs, oktatási és WorldSkills versenyre felkészítési feladatokat lát el.

Egyetemi versenyautó motorjának és vezérlésének fejlesztése

A projekt fő célja, egy NI eszközökkel megvalósított mérőrendszer fejlesztése, amely az egyetem versenyautóinak fedélzeti méréseit és az adatok mentését végzi. Ezek közé a mért adatok közé a sebesség, gyorsulás, akkumulátorfeszültség, pneumatikus hajtású versenyautók esetén nyomásértékek és az aktuátorok útadóinak értékei. Emellett a versenyautók elektronikájának tervezése és szerelése is itt történik.

Robot laborban folyó fejlesztések, kutatások

 • Iparai robotcella építése oktatási célra.
 • Kamerarendszer kiépítése az ipari robotcella részére.
 • FANUC válogató robot vákuumos megfogó tervezése és kivitelezése 3D nyomtatási technológiával.
 • KUKA KR5 restaurált megfogó felszerelése anyagmozgatási feladatok ellátása végett, 3D nyomtatott adapterrel.
 • MP-9S Pneumatikus ipari manipulátor üzembe helyezése és vezérlésének megvalósítása PLC –vel.
 • MP-11 Pneumatikus ipari manipulátor üzembe helyezése és vezérlésének megvalósítása PLC –vel.
 • Ipari gyártósori folyamatok modellezése flexibilis, úrjatervezhető platform elemek felhasználásával, oktatási és kutatási célra.
 • Linux alapú képelemzései feladatok megvalósítása az Ipari RobotLaborban.
 • Robotkar által mozgatható elemek tárolását és számlálását végző egység kialakítása és beépítése a gyártócellába.
 • Sony Scara vezérlés újratervezés Linux distribució alapon.
 • Gyártócella biztonsági rendszerének kialakítása és csatlakoztatása a manipulátor rendszerhez.

Ipar 4.0 kutatások

 • Gyártás szimuláció a kiberfizikai térben
 • Mechatronikai gyors prototípus gyártási technológia fejlesztése: mechanikai, elektronikai és informatikai egységek gyors prototípus fejlesztése, mechatronikai szemlélettel.
 • Fejlett mechatronikai modellezési technikák: "HW/SW in the loop" megoldások LabView / Multisim és National Instruments hardver segítségével.
 • Fejlett képfeldolgozási algoritmusok fejlesztése és implementálása beágyazott, valós idejű rendszerre: ipari alkalmazású, képfeldolgozási algoritmusok implementálása a National Instruments alapú, FPGA támogatással rendelkező hardverekre LabView program segítségével.
 • Vezeték nélküli kommunikációs megoldások az Ipar 4.0 számára. vezeték nélküli kommunikációs protokollok alkalmazási lehetőségének vizsgálata, rádiós kommunikáció minőségének és stabilitásának vizsgálata.

Üvegház, mint nem lineáris rendszer intelligens és adaptív szabályozása

A kutatás célja, egy intelligens üvegház szabályozásának létrehozása, amely fenntartható és stabil termelő eszközként működik, különösen a mezőgazdasági potenciállal rendelkező, de elmaradott térségekben és lakosság számára.
A kutatáson belül az intelligenciát és az adaptivitást a következő módon értelmezzük:

 1. az üvegházat körülvevő időjárás megfigyelése és modellezése, a lehetséges erőforrások maximális kihasználtsága érdekében;
 2. az üvegház, a termelt növényekkel összhangban, mint nem lineáris rendszer modellezése, modell alapú, energia minimumra törekedő szabályozás megalkotása;
 3. az üvegházban termelt mezőgazdasági termékek erőforrás igényeinek kielégítése.

Saját fejlesztésű drone stabilitásának fejlesztése

A projekt fő célja, hogy több saját fejlesztésű multikopteres jármű stabilitását optimalizáljuk. Különféle ipari és oktatási feladatok elvégzéséhez, más-más repülési üzemállapotra van szükség, melynek fejlesztésével foglalkozunk.

BLDC motor tesztelő állomás fejlesztése

A projekt fő célja, hogy kifejlesszünk egy olyan BLDC motor tesztelő állomást, amely képes a multikopteres járművek motorjait tesztelni, és képes kiválasztani az azonos paraméterekkel rendelkező motorokat, mellyel növelhetjük a multikopterek stabilitását.

EnergyPlus szimuláció

PhD és TDK kutatás folyik különböző épületek modelljeinek EnergyPlus  programmal történő szimulációját illetően. Jelen kutatás során célunk sémák  készítése, amelyek a szimuláció és a modellezés folyamatait egyszerűsítik, továbbá automatizált módszer kidolgozása a modellkészítés során  alkalmazott EnergyPlus objektumok létrehozásához. A módszer a  tervezés alatt álló épületek, vagy meglévő épület felújításának lehetséges  koncepcióinak megalkotásához, a szimulációk elvégzéséhez és az optimális  koncepció kiválasztásához nyújtana segítséget. Ezeken túl jelen kutatás során célunk még az  energetikai tanúsítványhoz szükséges adatok megállapítása szimulációs módszerrel, tanúsítvány készítése szimulációs adatok alapján és a módszer  tesztelése több épületmodellen.

Univerzális (pl. CodeSys) alapú fejlesztő környezetre  épített  automatizálási központ fejlesztése

A kutatás célja egy automatizálási központ fejlesztése amely  szoftveresen és hardveresen kompatibilis a lehető legtöbb gyártó  vezérléstechnikai eszközével (PLC-K, embedding PC-k, stb.) és kommunikációs rendszerével, szabványával.

 

Legutóbbi frissítés: 2023. 10. 05. 11:00