Szakmai gyakorlat

E-learning link: Kurzus: Szakmai gyakorlat (MK3SZGYR00RX17) (MK5SZGYR00RX17) (unideb.hu)

A mechatronikai mérnök BSc és MSc hallgatók tanulmányaik során szakmai gyakorlatot kötelesek elvégezni. A 6 hetes (BSc) és 4 hetes (MSc) gyakorlatot  egy vállalatnál  munkával kell eltölteni, amely a mechatronika szak képzési céljának megfelel, az oktatott tantárgyakhoz kapcsolódik.

Korábbi évekhez képest változás, hogy csak azok a hallgatók végezhetik a Tanszéken a szakmai gyakorlatukat, akik igazoltan a TDK vagy TalentUD kutatómunkájukon dolgoznak a témavezetőjükkel. Minden más esetben a hallgató vállalatnál köteles eltölteni a szakmai gyakorlat időtartamát.

A gyakorlat során a hallgatónak meg kell ismerkednie a vállalat működésével, főbb folyamataival, a szervezeti felépítéssel, a szervezeti kultúrájával, valamint az alábbi témakörök közül egy konkrét területen az időkeretnek megfelelő feladatot el kell látnia:

 • épületek intelligens automatizálásának kialakítása, karbantartása, épületfelügyeleti rendszerekkel kapcsolatos a vállalat által ehhez kapcsolódóan meghatározott bármilyen feladat elvégzése;
 • intelligens (mechanikát, elektronikát és működtető szoftvert magába foglaló) gépek automata gépek, robotok, manipulátorok tervezésében, kivitelezésében, telepítésében, karbantartásában, állapotfelmérésében, programozásában történő közreműködés, és a vállalat által ehhez kapcsolódóan meghatározott bármilyen feladat elvégzése;
 • logikai vezérlők (PLC), mikrovezérlők (PIC), programozható automatizálási vezérlők (PAC) rendszerbe integrálása, programozása bármilyen konkrét vezérlési feladatok ellátására, és a vállalat által ehhez kapcsolódóan meghatározott bármilyen feladat elvégzése;
 • bármilyen ipari mérőrendszerek kialakítása fejlesztése intelligens elemek felhasználásával, és a vállalat által ehhez kapcsolódóan meghatározott bármilyen feladat elvégzése;
 • bármilyen automatizálási feladat megoldása, és a vállalat által ehhez kapcsolódóan meghatározott bármilyen feladat elvégzése;
 • bármilyen érzékelőkkel és beavatkozókkal kapcsolatos fejlesztői, karbantartói feladat pneumatikus, hidraulikus és/vagy elektromos rendszerben és a vállalat által ehhez kapcsolódóan meghatározott bármilyen feladat elvégzése.

 

 • BSc hallgatók esetében a kötelező szakmai gyakorlat időtartama 6 hét, akár több részletben is teljesíthető, de a gyakorlatot minimum 130 kredit elérése után lehet elvégezni (a mintatanterv szerinti 6. félévben vehető fel). 
 • MSc hallgatók esetében a kötelező szakmai gyakorlat időtartama 4 hét. A kötelező szakmai gyakorlat javasolt elvégzése a 2., vagy a 3. szemeszter utáni időszak. Megjegyzés: a kötelező szakmai gyakorlat elvégzését igazoló beszámolót minden évben, szeptemberi határidővel kell beadni. Elbírálása legkésőbb október végéig történik.

Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy az államvizsgára bocsájtás feltétele az elfogadott szakmai gyakorlat beszámoló!

A szakmai gyakorlat felelőse Korsoveczki Gyula tanársegéd. A tanszék minden évben megkeresi vállalati partnereit összegyűjtve a nyári gyakorlati helyeket: Támogatóink | DE Műszaki Kar (unideb.hu) A tanszék elsősorban ezeket a garantáltan magas színvonalú és mindenben megfelelő nyári gyakorlati helyeket részesíti előnyben, de a hallgatónak lehetősége van önállóan is elhelyezkedni nyári gyakorlatra. A nyári gyakorlatra történő elhelyezkedés minden hallgatónak a saját feladata és felelőssége. A tanszék az egyénileg elhelyezkedő hallgatók esetében fenntartja a jogot, hogy az előzetes tájékozódás után a gyakorlati helyet még a gyakorlat megkezdése előtt elutasítsa, mert nem felel meg a mechatronikai mérnök képzés céljainak. A tanszék egy levélben igazolást adhat arról a hallgatónak, hogy kötelező szakmai gyakorlatról van szó. Külföldi gyakorlatot részben vagy egészben (a gyakorlat helyszínétől és jellegétől függően) - egyéni elbírálás alapján elfogadható. A gyakorlatról való igazolatlan hiányzás, vagy a gyakorlati idő 30% -nál hosszabb igazolt hiányzás esetén a gyakorlatot nem fogadjuk el!  A hiányzást a tanszék a helyszínen is ellenőrizheti. A gyakorlatot akkor tekintjük igazoltnak, ha a hallgató a mellékelt „Igazolólapon” a munkahelyi vezető aláírásával és pecsétjével igazoltatja az eltöltött időt (rávezetve a hiányzásokat) és az elvégzett munkát, valamint beadta a gyakorlatról készített beszámolót és a kijelölt konzulense által elfogadásra került.

A szakmai gyakorlat elvégzése a záróvizsgára bocsátás feltétele.

A hallgatók teendői a gyakorlattal kapcsolatban:

 • A pontosan kitöltött és aláírt Elfogadó nyilatkozat-ot május 12-ig kell E-learningbe feltölteni. Amennyiben a hallgató nem kap külön értesítést, úgy az adatlapon feltüntetett munkahely elfogadottnak tekinthető. Az elfogadó nyilatkozattal kapcsolatos kérdésekben György Ágnes is kereshető (György Ágnes, agnes@eng.unideb.hu, Debreceni Egyetem Műszaki Kar, 4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4., 1. em. 107-es iroda).

 • A munkáltató által kitöltött, aláírt és lepecsételt Igazolólapot augusztus 18-ig a hallgatók kötelesek az E-learningbe feltölteni. (Igazolni az egyetemen, illetve az egyetem szervezésében végzett külföldi munkát is kell, a felelős oktató aláírásával!)

 • A hallgatóknak a gyakorlatról beszámolót kell készíteni, melyet augusztus 18-ig kötelesek az E-learningben feltölteni. 

  Beszámoló

  Formai követelmények:

  • Cambria betűtípus
  • 12-es betűméret
  • 1,5 sortávolság
  • Hivatkozások: IEEE

  Hasonlóság vizsgálat:

  • A felület elérhető itt: (Hamarosan frristítjük)
  • A hallgatónak a hasonlósági riportot is fel kell töltenie az E-learningbe.

  Tartalmi követelmények:

  • 1. Feladat összefoglalása - 1 oldal
   • 1.1. Cégnél teljesített gyakorlat esetében: Munkaköri leírás (amelyben bizonyítja a hallgató, hogy a mechatronika szakmához köthető munkát végzett)
   • 1.2. Tanszéken teljesített gyakorlat esetében: konzulennsel egyeztetve, 4 pontban megfogalmazva:
    • 1.2.1. Irodalom/technológia kutatás
    • 1.2.2. Feladat meghatározás a kutatás alapján
    • 1.2.3. Saját mérő rendszer építésének dokumentálása
    • 1.2.4. Mérési eredmények és a feladat elérésének ellenőrzése, validáció
  • 2. Konkrét feladatleírás, a végzett feladatok, eredmények összefoglalása –  1 oldal
  • 3. Az elvégzett munka részletes leírása – 15 oldal

  Feltöltendő fájlok: név_neptun kód

  • Turnitin report (PDF)
  • Beszámoló (WORD)
  • Beszámoló (PDF)

  A beszámolót Korsoveczki Gyula értékeli (megfelelt – nem felelt meg). 

  Bármely határidő elmulasztása esetén (a szabályzatban előírt) késedelmes hivatalos adatszolgáltatási díjat kell fizetni.  

  Szakmai gyakorlatos hallgatókat fogadó cégek LISTÁJA

  Aktuális ajánlatok mechatronikai mérnököknek: Link

    

   Legutóbbi frissítés: 2023. 09. 05. 15:04