Mechatronikai mérnöki alapszak

A szak képzési és kimeneti követelményeit a 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet (a továbbiakban: KKK) határozza meg. A Debreceni Egyetem Képzési programja tartalmazza a KKK előírásait, és annak a Műszaki Karon a Mechatronika Tanszék által gondozott szakon évente frissített és esetlegesen javított ténylegesen megvalósuló képzési programját, órahálóját.

A szak specializációja: mechatronikai rendszerek

A specializáció önálló szakképzettséget nem adó szakirányt jelent (egyetemi dokumentumokban röviden: specializáció).A specializáció az alapképzésben tárgyalt szakmai törzsanyag tantárgyait egészíti elsődlegesen az iparban használt modellezés, szimuláció, gyors prototípus gyártás és robottechnika témáinak ismertetésével.  A mechatronikai csoportprojekt keretében a hallgatónak lehetősége van bármely mechatronikához köthető  téma témavető irányítása melletti további elsajátítására is, és az ezzel megszerezhető kreditekkel valamint szakdolgozat készítéssel befejezni az alapképzést és az alapdiplomával munkát vállalni vagy a mesterképzésekben részt venni. 

A mechatronikai rendszerek specializáció integrált képzés keretében is indul. Ennek lényege: a gazdaság és tudományos kutatás élvonalbeli szegmensei által igényelt, elméletileg is jól felkészült, magas szellemi hányadú, csúcstechnológiákat alkalmazó, innovatív kutatási-fejlesztési tevékenységre képes fiatal mérnökhallgatók képzési programja. A tanulmányaikat a program keretében végzők sikeres teljesítés esetén mind a BSc, mind az MSc diplomát a jogszabályok által előírt keretek között szerzik meg. Erre a képzésre nem kell jelentkezni külön a felvételi során.

A szakma szépségei

A mechatronikai mérnök a gépészeti, a villamosmérnöki és az alkalmazott informatikusi ismeretét felhasználva az intelligens gépek tervezését, működtetését, karbantartását végzi. Ma az iparban szinte valamennyi gép tartalmaz elektronikát és a működéséhez szükséges programot. Ma már nem kétséges, hogy az iparban a szolgáltatásban a jövő az olyan berendezéseké, gépeké, amelyek az automatikus működésük mellett a változó bemenő jelekhez, működési feltételekhez, környezeti változásokhoz rugalmasan alkalmazkodó szabályozással rendelkeznek, öntanulóak, egyszóval intelligensek. A mechatronika nem egyszerűen csak egy új tudományterület, hanem mérnöki szemléletmód, amely a kiemelten művelt szakterület mellett feltételezi a másik kettő alkalmazási szintű ismeretét is. A mechatronika a modern mérnöki tervezés fejlődési folyamatának természetes lépcsőfokává vált.

Kik számára lehet jó választás ez a szak?

Azok számára, akik a hagyományos villamosmérnöki pályára készülnek, és egy új a gépészet és az informatika felé nyitottabb képzést szeretnének. A gépész szakterület iránt érdeklődők a mechatronikai mérnöki szakon az „intelligens” gépek tervezéséhez szükséges alapok elsajátítása után a gépészet legkorszerűbb megoldásaival ismerkedhetnek meg, amely igényli az elektronika és az informatika alkalmazás szintű ismeretét is. Az informatika iránt érdeklődök pedig az informatika ipari gyakorlati alkalmazását sajátíthatják el amellett, hogy a gépészet és a villamosmérnöki ismereteket szereznek. Így mindhárom (villamos- gépész- informatikus) terület gyakorlati ismereteinek elsajátítása után válhatnak a műszaki szakmacsoportba tartozó mechatronikai mérnökké.

 

 

Kik fognak majd oktatni?

A DE Műszaki Kar mechatronikával rokon tudományágakat ápoló tanszékeinek (közük természetesen Mechatronikai Tanszék) segítőkész oktatói. Leendő professzoraid az oktatómunka mellett kutatással és állandó külső ipari tevékenységgel is foglalkoznak. Ezzel biztosítják azt, hogy Te a legkorszerűbb tananyag szerint képezhesd magad.

Az ideális jelentkező,

  • akit már korábban megfogott a gépek csodálatos világa;
  • aki végzés után azonnal szakmájában akar elhelyezkedni;
  • aki tudása mellett alkalmas emberi közösségek vezetésére;
  • aki képes az élethosszig tartó tanulásra;
  • aki céljának tekinti az értelmiségi létet;
  • aki emelt szintű érettségit tesz matematikából, vagy fizikából, vagy az azt kiváltó informatika, elektronika tantárgyból;
  • aki kellően motivált megfelelő állóképességgel rendelkezik, mert a szakon sokat kell tanulni;
  • aki a középiskolában kellő tanulási rutinra tett szert, megtanult tanulni;
  • aki idegen nyelvet középszinten ismer

Az oktatást a Beckhoff kihelyezett tanszék (Beckhoff Automation Kft. Budapest Gubacsi út 6) segíti.

Az oktatásba bekapcsolódó cégek: National Instruments, Beckhoff, Rohde & Schwarz, KUKA, FESTO, BOSCH, Phoneix Contact, SMC, Continental, Krones, thyssenkrupp.

Legutóbbi frissítés: 2024. 03. 20. 15:19