Projektbeszámoló

For information in English please click HERE

 

KURZUSOK

MENETRENDEK
ŐSZI FÉLÉV:
Mechatronikai csoportprojekt (MK3MPROR15R117)

Őszi félév:

Normál tanmenet szerint végzős mechatronika projekt beszámoló az első rajzhéten. Értékelés a bizottság által: projekt PPT és a beszámoló műszaki és formai színvonala. Tárgyak: Project of Mechatronics és Mechatronika Projekt.

Épületmechatronika és intelligens terek projekt II. (MK5EIT2R06R117)

Őszi félév:

MSc magyar nyelvű képzés, 4. szemeszter (kezdés a tavaszi szemeszterben):

Specializációhoz köthető projekt beszámoló leadása a második rajzhéten. A beszámoló célja, a saját összeállítású fejlesztő rendszer működésének bemutatása. Értékelés a konzulens által: a rendszer valóban megfelelő volt a diplomaterv minőségi eredményeinek elérésére. (Tárgy neve: „XY” Projekt II.)

Kiberfizikai projekt II . (MK5KIB2R06R217)

Őszi félév:

MSc magyar nyelvű képzés, 4. szemeszter (kezdés a tavaszi szemeszterben):

Specializációhoz köthető projekt beszámoló leadása a második rajzhéten. A beszámoló célja, a saját összeállítású fejlesztő rendszer működésének bemutatása. Értékelés a konzulens által: a rendszer valóban megfelelő volt a diplomaterv minőségi eredményeinek elérésére. (Tárgy neve: „XY” Projekt II.)

Hardvergyártás önálló projekt II. (MK5HAR2R06R417)

Őszi félév:

MSc magyar nyelvű képzés, 4. szemeszter (kezdés a tavaszi szemeszterben):

Specializációhoz köthető projekt beszámoló leadása a második rajzhéten. A beszámoló célja, a saját összeállítású fejlesztő rendszer működésének bemutatása. Értékelés a konzulens által: a rendszer valóban megfelelő volt a diplomaterv minőségi eredményeinek elérésére. (Tárgy neve: „XY” Projekt II.)

Diplomaterv készítés II. (MK5DIP2R15RX17)

Őszi félév:

MSc magyar nyelvű képzés, 4. szemeszter (kezdés a tavaszi szemeszterben):

A végleges diplomaterv beadása a szemeszter vége felé. A tárgy értékelése a konzulens által: a hallgató munkavégzésének minősítése. Diplomaterv értékelése a bíráló által. A két jegy és a konzulens véleménye alapján egy harmadik jegy meghatározása a tanszéki oktatók által. (Tárgy neve: Diplomatervezés II.)

TAVASZI FÉLÉV:
Mechatronikai csoportprojekt (MK3MPROR15R117)

Tavaszi félév:

Keresztféléves tanmenet szerint végzős mechatronika projekt beszámoló az első rajzhéten. Értékelés a bizottság által projekt PPT és a beszámoló műszaki és formai színvonala. Tárgyak: Project of Mechatronics és Mechatronika Projekt.

Épületmechatronika és intelligens terek projekt I. (MK5EIT1R04R117)

Tavaszi félév:

MSc magyar nyelvű képzés, 3. szemeszter (kezdés a tavaszi szemeszterben):

Specializációhoz köthető projekt beszámoló a második rajzhéten. A projekt célja a diplomaterv elkészítéséhez használt saját összeállítású fejlesztő rendszer bemutatása. Értékelés a bizottság által: a hallagató tisztában van-e a diplomatervének súlyponti kérdéseivel és az általa készített fejlesztő rendszer alkalmas-e a diplomaterv eredményeinek elkészítésére. (Tárgy neve: „XY” Project I.)

Kiberfizikai projekt I. (MK5KIB1R04R217)

Tavaszi félév:

MSc magyar nyelvű képzés, 3. szemeszter (kezdés a tavaszi szemeszterben):

Specializációhoz köthető projekt beszámoló a második rajzhéten. A projekt célja a diplomaterv elkészítéséhez használt saját összeállítású fejlesztő rendszer bemutatása. Értékelés a bizottság által: a hallagató tisztában van-e a diplomatervének súlyponti kérdéseivel és az általa készített fejlesztő rendszer alkalmas-e a diplomaterv eredményeinek elkészítésére. (Tárgy neve: „XY” Project I.)

Hardvergyártás önálló projekt I. (MK5HAR1R04R417)

Tavaszi félév:

MSc magyar nyelvű képzés, 3. szemeszter (kezdés a tavaszi szemeszterben):

Specializációhoz köthető projekt beszámoló a második rajzhéten. A projekt célja a diplomaterv elkészítéséhez használt saját összeállítású fejlesztő rendszer bemutatása. Értékelés a bizottság által: a hallagató tisztában van-e a diplomatervének súlyponti kérdéseivel és az általa készített fejlesztő rendszer alkalmas-e a diplomaterv eredményeinek elkészítésére. (Tárgy neve: „XY” Project I.)

Diplomaterv készítés I. (MK5DIP1R15RX17)

Tavaszi félév:

MSc magyar nyelvű képzés, 3. szemeszter (kezdés a tavaszi szemeszterben):

Diplomaterv első részének elkészítése és beadása a második rajzhéten. Cél a vonatkozó szakirodalom feldolgozása és a megfelelő modellek kiválasztása. Értékelés a konzulens által: a hallgató valóban a megfelelő mennyiségű és minőségű szakirodalmat dolgozta fel, valóban a megfelelő modelleket, eljárásokat választotta ki a diplomaterv feladataival összhangban. (Tárgy neve: Diplomatervezés I.)

 

 

Mechatronika csoportprojekt című kurzust felvett hallgatókra vontakozó információk

HALLGATÓI BEOSZTÁS

 

Keresztféléves tanmenet szerint végzős mechatronika projekt beszámoló az első rajzhéten. Értékelés a bizottság által projekt PPT és a beszámoló műszaki és formai színvonala.

Projektbeszámoló időpontja és helyszíne: 2024. március 27., (szerda) 09.00 órától kezdődően. DE MK, B épületi laborok (lásd: beosztást)

A projektbeszámolóra minden hallgatónak el kell készítenie a prezentációt (PPT), valamint a tartalmi összefoglalót. A prezentációt és a tartalmi összefoglalót is fel kell tölteniük a hallgatóknak az E-learning rendszerben Mechatronikai csoportprojekt (MK3MPROR15R117) kurzusba.

Feltöltés határideje: 2024. március 26. (kedd), 12:00. Aki nem tölti fel határidőig a szükséges anyagokat, az automatikusan elégtelent kap. Hosszabbításra nincs lehetőség!

FONTOS! : a beszámolót csak a Turnitinben elvégzett hasonlóság elemzéssel fogaduk el,tehát kérjük, hogy a hasonlóság riportot is töltsék fel E-learningbe!

Kérem, hogy mindenki itt ellenőrizze le a dokumentumot.

 

Turnitin:

 

Prezentáció felépítése:

 • A dolgozat címe, a szerző neve (1. dia)
 • A prezentáció tartalma (1 dia)
 • Problémafelvetés, a megoldandó feladat (max. 2 dia)
 • A megoldás elvi megközelítése, fizikai, mechanikai, elektrotechnikai, mechatronikai alapvetések, levezetések, a megoldás során felhasznált elvek ismeretek tényszerű összefoglalása (max. 2 dia)
 • A megoldás (a munka főbb lépéseinek és azok eredményeinek) ismertetése (1-3 dia)
 • Az elért eredmények (1-2 dia)
 • Következtetések, megoldási javaslatok, továbbfejlesztés lehetőségek (1-2 dia)
 • Köszönet (gyárnak, konzulensnek stb.) (1 dia)

A prezentáció 2. 3. 4. 5. részében ábrákat, összefüggéseket, egyenleteket kell alkalmazni a munka bemutatására, kerülni kell a csak szöveges leírást.  Az 5. részhez alkalmazható mozgófilm is, ha ennek van értelme.

A PPT prezentáció elkészítéséhez kérjük, hogy a hivatalos Debreceni Egyetemi PPT formulát alkalmazzák:

Tartalmi összefoglaló

Az elvégzett munka minimum 5 maximum 6 oldalas tartalmi összefoglalását (kizárólag IEEE formátum) a Projekt beszámoló/Project presentation kurzusba kell feltölteni az E-learning rendszerbe. Az összefoglalás nyelve BSc-s hallgatók esetében (magyar, vagy angol) a szakdolgozat nyelvével (magyar, vagy angol) egyezzen meg. Ennek irodalomjegyzékében csak az összefoglalásban szereplő irodalmakat kell jelölni. Fontos tudni, hogy az összefoglaló nem a projektet, hanem az elvégzett munkát foglalja össze.

Minta dokumentum

FONTOS! 

1. Aki nem tartja pontosan az IEEE formátumot, annak a beadványa automatikusan elutasításra kerül. 

2. Aki nem tartja a PPT prezentáció formai és tartalmi követelményeit, annak a beszámolója elutasításra kerülhet.

Értékelés menete:

- Tartalmi összefoglaló: 50 %

- PPT és előadás: 50 %

 • 0% - 60% : elégtelen
 • 61% - 70%: elégséges
 • 71% - 80%: közepes
 • 81%  - 90%: jó
 • 91% - 100%: jeles

Értékelési szempontok:

 • 1. A tartalmi összefoglaló és a PPT előadásanyag formai és tartalmi követelményeknek való megfelelése.
 • 2. Szakmai színvonal és a műszaki szakkifejezések használata.
 • 3. Kommunikációs készség: az előadás gördülékenysége és fókuszáltsága.

Hardvergyártás önálló projekt I. és Kiberfizikai projekt I. című kurzust felvett hallgatókra vontakozó információk: 

HALLGATÓI BEOSZTÁS

Specializációhoz köthető projekt beszámoló a második rajzhéten. A projekt célja a diplomaterv elkészítéséhez használt saját összeállítású fejlesztő rendszer bemutatása. Értékelés a bizottság által: a hallagató tisztában van-e a diplomatervének súlyponti kérdéseivel és az általa készített fejlesztő rendszer alkalmas-e a diplomaterv eredményeinek elkészítésére.

Projektbeszámoló időpontja és helyszíne: 2024. május 15. (szerda), 08.00-tól kezdődően. DE MK, B épület Beckhoff labor

A projektbeszámolóra minden hallgatónak el kell készítenie a prezentációt (PPT)A prezentációt fel kell tölteniük a hallgatóknak az E-learning rendszerben:

Hardvergyártás önálló projekt I (MK5HAR1R04R417)

Kiberfizikai projekt I (MK5KIB1R04R217)

Feltöltés határideje: 2024. május 14. (kedd), 12:00. Aki nem tölti fel határidőig a szükséges anyagokat, az automatikusan elégtelent kap. Hosszabbításra nincs lehetőség!

A projektbeszámolón 15 percük van a hallgatóknak a prezentációra, ezalatt kell ismertetniük az elvégzett munkájukat. Ezután a bizottság tagjai elméleti és gyakorlati kérdéseket tesznek fel a projekttel kapcsolatban. 

Prezentáció felépítése:

 • A dolgozat címe, a szerző neve (1. dia)
 • A prezentáció tartalma (1 dia)
 • Problémafelvetés, a megoldandó feladat (max. 2 dia)
 • A megoldás elvi megközelítése, fizikai, mechanikai, elektrotechnikai, mechatronikai alapvetések, levezetések, a megoldás során felhasznált elvek ismeretek tényszerű összefoglalása (max. 2 dia)
 • A megoldás (a munka főbb lépéseinek és azok eredményeinek) ismertetése (1-3 dia)
 • Az elért eredmények (1-2 dia)
 • Következtetések, megoldási javaslatok, továbbfejlesztés lehetőségek (1-2 dia)
 • Köszönet (gyárnak, konzulensnek stb.) (1 dia)

A prezentáció 2. 3. 4. 5. részében ábrákat, összefüggéseket, egyenleteket kell alkalmazni a munka bemutatására, kerülni kell a csak szöveges leírást.  Az 5. részhez alkalmazható mozgófilm is, ha ennek van értelme.

A PPT prezentáció elkészítéséhez kérjük, hogy a hivatalos Debreceni Egyetemi PPT formulát alkalmazzák:

Hardvergyártás önálló projekt II. és Kiberfizikai projekt II. című kurzust felvett hallgatókra vontakozó információk: 

Specializációhoz köthető projekt beszámoló leadása a második rajzhéten. A beszámoló célja, a saját összeállítású fejlesztő rendszer működésének bemutatása. Értékelés a konzulens által: a rendszer valóban megfelelő volt a diplomaterv minőségi eredményeinek elérésére.

A projektbeszámolóra minden hallgatónak el kell készítenie a prezentációt (PPT). A prezentációt fel kell tölteniük a hallgatóknak az E-learning rendszerben.

Feltöltés határideje: 2023. december 01. (péntek), 12:00. Aki nem tölti fel határidőig a szükséges anyagokat, az automatikusan elégtelent kap. Hosszabbításra nincs lehetőség!

A projektbeszámolón 15 percük van a hallgatóknak a prezentációra, ezalatt kell ismertetniük az elvégzett munkájukat. Ezután a bizottság tagjai elméleti és gyakorlati kérdéseket tesznek fel a projekttel kapcsolatban. 

Prezentáció felépítése:

 • A dolgozat címe, a szerző neve (1. dia)
 • A prezentáció tartalma (1 dia)
 • Problémafelvetés, a megoldandó feladat (max. 2 dia)
 • A megoldás elvi megközelítése, fizikai, mechanikai, elektrotechnikai, mechatronikai alapvetések, levezetések, a megoldás során felhasznált elvek ismeretek tényszerű összefoglalása (max. 2 dia)
 • A megoldás (a munka főbb lépéseinek és azok eredményeinek) ismertetése (1-3 dia)
 • Az elért eredmények (1-2 dia)
 • Következtetések, megoldási javaslatok, továbbfejlesztés lehetőségek (1-2 dia)
 • Köszönet (gyárnak, konzulensnek stb.) (1 dia)

A prezentáció 2. 3. 4. 5. részében ábrákat, összefüggéseket, egyenleteket kell alkalmazni a munka bemutatására, kerülni kell a csak szöveges leírást.  Az 5. részhez alkalmazható mozgófilm is, ha ennek van értelme.

A PPT prezentáció elkészítéséhez kérjük, hogy a hivatalos Debreceni Egyetemi PPT formulát alkalmazzák:

Diplomaterv készítés I. című kurzust felvett hallgatókra vontakozó információk: 

Diplomaterv első részének elkészítése és beadása a második rajzhéten. Cél a vonatkozó szakirodalom feldolgozása és a megfelelő modellek kiválasztása. Értékelés a konzulens által: a hallgató valóban a megfelelő mennyiségű és minőségű szakirodalmat dolgozta fel, valóban a megfelelő modelleket, eljárásokat választotta ki a diplomaterv feladataival összhangban.

A Diplomatervezés I. tárgyból a fő feladat a szakirodalom részletes tanulmányozása és a diplomaterv tudományos megalapozása. Erre fogják a Diplomatervezés tárgyban a saját munkát alapozni. A cél, hogy legalább 30 oldalban, minimum 50 (minőségi) szakirodalmi hivatkozás felhasználásával:

(1) áttekintsék a témájukra vonatkozó legfrissebb eredményeket és

(2) kiválasztják a feladatokhoz legjobban illeszkedő modellt, műszaki megoldást, illetve

(3) teljesítmény mérő (validációs) logikát.

FONTOS! : a beszámolót csak a Turnitinben elvégzett hasonlóság elemzéssel fogaduk el, tehát kérjük, hogy a hasonlóság riportot is töltsék fel E-learningbe!

Turnitin:

 

Diplomaterv készítés II. című kurzust felvett hallgatókra vontakozó információk: 

A diplomaterv feltöltési határideje: 2023. december 01. (péntek), 12:00. Aki nem tölti fel határidőig a szükséges anyagokat E-learningben, az automatikusan elégtelent kap. Hosszabbításra nincs lehetőség!

Diplomaterv készítés II ( MK5DIP2R15RX17)

A végleges diplomaterv és a(z angol nyelvű) tartalmi összefoglaló beadása a szemeszter vége felé. A tárgy értékelése a konzulens által: a hallgató munkavégzésének minősítése. Diplomaterv értékelése a bíráló által. A két jegy és a konzulens véleménye alapján egy harmadik jegy meghatározása a tanszéki oktatók által.

Az összefoglaló feltöltési határideje: 2023. december 01. (péntek), 12:00. Aki nem tölti fel határidőig a szükséges anyagokat E-learningben, az automatikusan elégtelent kap. Hosszabbításra nincs lehetőség!

Tartalmi összefoglaló

Az elvégzett munka minimum 5 maximum 6 oldalas tartalmi összefoglalását (kizárólag IEEE formátum) el kell készíteni. Az összefoglalás nyelve angol nyelvű kell, hogy legyen. Ennek irodalomjegyzékében csak az összefoglalásban szereplő irodalmakat kell jelölni. Fontos tudni, hogy az összefoglaló nem a projektet, hanem az elvégzett munkát foglalja össze.

FONTOS! 

1. Aki nem tartja pontosan az IEEE formátumot, annak a beadványa automatikusan elutasításra kerül. 

Értékelés menete:

0% - 60% : elégtelen

61% - 70%: elégséges

71% - 80%: közepes

81%  - 90%: jó

91% - 100%: jeles

Értékelési szempontok:

1. A tartalmi összefoglaló formai és tartalmi követelményeknek való megfelelése.

2. Szakmai színvonal és a műszaki szakkifejezések használata.

3. Kommunikációs készség: az előadás gördülékenysége és fókuszáltsága.

FONTOS! : Turnitin hasonlóság ellenőrzés szükséges a diplomatervre és az angol nyelvű tartalmi összefoglalóra.

Turnitin:

Legutóbbi frissítés: 2024. 03. 20. 15:45